Projectondersteuning

Joro-20160216-00014-5-KleinHoe verloopt uw project met ondersteuning van de Hollandse Professional?

Het wordt geregeld!

U bent er van verzekerd, dat ik als projectondersteuner het geheel overzie. Ik weet wat er wanneer geregeld moet zijn of worden. De planning wordt bewaakt zodat het in pas blijft lopen met het opgestelde tijdspad.

Grote lijnen én details

U kunt er van op aan dat ik de grote lijnen en de details snel overzie. Zaken worden adequaat en zorgvuldig opgepakt.

Als het om een project gaat, bewaak ik dat acties tijdig worden gestart. De stand van het budget wordt bewaakt, afwijkingen signaleer ik en de betreffende personen stel ik daarvan op de hoogte. Ook nu overzie ik de grote lijn en de details. Het wordt nauwlettend gevolgd en waar nodig stuur ik bij.

Kortom: het project verloopt volgens het tijdspad, de juiste boodschap wordt op het meest geschikte moment gecommuniceerd, de deadline wordt gehaald, het vastgestelde budget is een financiële verantwoording geworden.

 Wat kunt als een project zien:

 • vervanging tijdens een periode van zwangerschapsverlof of langdurige ziekte van uw directiesecretaresse
 • op uw secretariaat loopt het niet lekker en door een frisse blik van buitenaf wilt u hier verandering in brengen
 • het notuleren van Algemene Ledenvergaderingen
 • het organiseren van een bedrijfs- of dienstjubileum
 • een vraagstuk of probleem naar een oplossing brengen

 Uw project: ook maatwerk

Wat kan ik voor u betekenen bij projectondersteuning?

Bel me via 06 152 88 986 (ook buiten kantooruren) of vul onderstaand formulier in.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer