Bestuurssecretaris

Als bestuurssecretaris/bestuursondersteuner creëer ik zuurstof voor een directie, een bestuur of directeur-bestuurder in een ondersteunende en uitvoerende rol.

Een brede rol die ik invul door een proactieve houding, waarbij ik meedenk, spar, vooruitdenk, vragen stel, kijk – luister – analyseer.

De werkzaamheden die ik bijvoorbeeld in deze rol graag voor mijn rekening neem:

  • Vergaderingen voorbereiden, notuleren inclusief actie- en besluitenlijst en zorgen dat de acties tijdig worden uitgevoerd.
  • Meedenken bij vraagstukken voor de koers van de onderneming of organisatie, waarbij ik de juridische kant ook in het oog houd.
  • Meesturen in de onderneming of organisatie door een gedegen inbreng en waar dat gewenst is ook het geven van leiding.
  • Interne en externe verbinding in het oog houden.

Uw situatie en mijn voorstel

Ook voor deze rol geldt dat iedere onderneming of organisatie vraagt om een eigen invulling.

Kennismaken en een kopje koffiedrinken is een start om te inventariseren wat in uw situatie nodig is. Ook in die van u kan de Hollandse Professional een toegevoegde waarde hebben.