Toezichthouder

Toezichthouden is voor mij ook zuurstof creëren. Met mijn inbreng heb ik het welzijn van een hele organisatie op het oog, waarbij mijn aandacht speciaal gericht is op de manier van besturen door directeur-bestuurder of Raad van Bestuur, in- en externe communicatie en de cultuur binnen de organisatie.

In de rol van toezichthouder wil ik geïnformeerd worden. Stel ik vragen, geef ik feedback om te bewaken en te stimuleren dat de organisatie gezond en fit blijft (ook financieel) èn handelt vanuit de kernwaarden.

Of het nu een profit of non-profit organisatie is, beide hebben een bestaansrecht en maatschappelijk belang.
Het maatschappelijk belang gaat in de kern om geluk en rechtvaardigheid voor alle stakeholders. Het bestaansrecht ligt in het product of de dienst met een toegevoegde waarde voor de maatschappij. Beide hebben een uitwerking op de onze maatschappij.

 • Waar staat de organisatie voor en hoe is dat verwoord als identiteit en in kernwaarden?
 • Hoe is het financieel gesteld, zijn de risico’s op dit vlak in beeld en gedekt door een bepaalde werkwijze te hanteren?
 • Hoe staat het beleid in relatie tot de kernwaarden, identiteit, statuten, reglement en de governance code?
 • Wat betekenen de kernwaarden en is op de ‘werkvloer’ zichtbaar dat die kernwaarden de hele organisatie doordrenkt hebben?

Via Bestuuderscentrum-Academy heb ik de opleiding Aankomend Toezichthouder gevolgd met een jaar lang een stage bij Raad va Toezicht van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.
Op 14 oktober 2022 is het certificaat geregistreerd Toezichthouder uitgereikt en ben ik als Toezichthouder ingeschreven in het register van Maastricht University. Mijn bekwaamheid op het gebied van Toezichthouder houd ik bij door jaarlijks een of meerdere masterclasses te volgen.
De volgende masterclasses heb ik al gevolgd:

 • Governance
 • BoardroomDynamics
 • Strategisch Risicomanagement
 • Belangenverstrengeling en Integriteit
 • Strategische Herijking
 • Duurzaam Ondernemen
 • Management Informatie en Data-Analytics
 • Kritische Momenten voor de Toezichthouder
 • Meervoudige Waardecreatie
 • Governance, maar dan anders

Ik ben voorzitter van Stichting Present Zwolle, penningmeester HUKAs, de Huidkankerstichting en lid Raad van Advies bij Groei door Ervaring.