Ervaring

Lopende opdrachten:

Persoonlijk assistent van Erik Dannenberg (vanaf mei 2015)
Erik combineert het bestuurder-zijn met het ondernemerschap. De organisatorische zaken daarvan laat hij graag aan mij over.
Erik heeft behoefte aan iemand die allerlei regelzaken rond dat ondernemerschap en bestuurder-zijn van hem overneemt: contact en acties die te maken hebben met spreekbeurten/presentaties, de facturering, declaraties en administratie, vergaderdocumenten klaarzetten, website bijhouden, check en afhandeling e-mailberichten.

Bestuursondersteuner bij St. PCPO De Meent (vanaf mei 2019)
St. PCPO De Meent bestaat uit vijf basisscholen in de gemeente Elburg. Als bestuursondersteuner verleen ik  diensten rond de vergaderingen van het Toezichthoudend Bestuur, de Planning & Control-cyclus en overige bijkomende zaken.

Officemanager bij K4 Architecten BNA (vanaf februari 2018)
Dirk Klaver heeft mij gevraagd om ondersteuning te bieden bij de administratieve processen op zijn kantoor. Centraal staat daarbij de ‘puntjes op de i’, controleren en zorgen dat zaken niet tussen wal en schip raken. Een mooie rol als officemanager.

BionextEKO-keurmerk (januari – mei 2023)
Met het EKO-keurmerk laten Nederlandse ondernemers zien dat zij zich nog verder verduurzamen. Via 2eBedrijf, waar ik mee samenwerk, ben ik voor een tweede keer gevraagd om de officemanager gedurende een periode van zwangerschapsverlof te vervangen. En daarnaast om als notulist vergaderingen voor Bionext te notuleren

Secretaris OmgevingsAdviesRaad (OAR) Zonneparken Olst-Wijhe (2021 – 2022)
Als onafhankelijk secretaris ondersteun ik de OAR zonneparken Daslever en Morgenlanden in het proces naar de vergunningaanvraag van het zonnepark.
De gemeente Olst-Wijhe heeft er bewust voor gekozen om omwonenden te betrekken bij het ontwerp van de landschappelijke inpassing.

Officemanager bij MarthaZorg (vanaf november 2019)
Irma Donkersloot is een professional op het gebied van mantelzorg. Ze merkt een groeiende vraag in de behoefte aan mantelzorg van particulieren en instellingen op de manier zoals zij dat via MarthaZorg aanbiedt. Daardoor groeit haar onderneming en realiseerde zij zich dat het tijd wordt om de organisatorische kant van MarthaZorg ook bij een professional neer te leggen en niet meer zelf te doen. Zo kwam ze bij mij terecht!

Notulist (vanaf 2015)
Omgevingsdienst Noord-Veluwe (2022): notuleren van vergaderingen van de Ondernemingsraad en OpdrachtGeversOverleg, Regionaal Bestuurlijk Handhaving Overleg (RBHO).
Bedrijvenpark H2O (vanaf november 2022): notuleren van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de Aandeelhouders
Notuleren in samenwerking met De Externe Voorzitter: Nathalie Vrancken leidt de vergadering en ik notuleer. Een professionele combinatie die ingezet is voor BV Fabriek voor Diastatische producten.
Ook notuleer ik regelmatig op afroep vergaderingen: Bionext Nederland en via 2eBedrijf : NAK Emmeloord, Vereniging van BouwwerkBegroeners, St. Podia Harderwijk,  Regio Noord-Veluwe (november 2015-december 2017), RvA Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland (oktober-december 2015).

Bestuurlijk, onbezoldigd:

Bestuurslid Present Zwolle (vanaf november 2019)
Penningmeester HUKAs, de Huidkanker stichting (vanaf december 2022)

Bestuursvoorzitter CBMC Nederland (bestuurder vanaf maart 2016 – februari 2023)
CBMC is een wereldwijde missionaire beweging van en voor ondernemers en zakenmensen in Nederland.

Afgeronde opdrachten, bestuursfuncties en werkzaamheden:

KWA Bedrijfsadviseurs B.V. (februari 2020- december 2020 en november 2021 – juli 2022)
KWA heeft als regel dat klantdocumenten zoals offertes, brieven, notities en rapporten door het Supportteam worden geredigeerd. De adviseurs leveren hun document aan bij het Supportteam en de regel is, dat het binnen vier dagen bij de klant op het bureau liggen. Om hierbij achterstanden te voorkomen ben ik gevraagd om het Supportteam als zelfstandige professional te versterken. Dat is in 2020 van beide kanten heel goed bevallen. En dat is ook de reden dat ik opnieuw werd gevraagd.

EKO keurmerk (november 2020 – maart 2021)
Met het EKO-keurmerk laten Nederlandse ondernemers zien dat zij zich nog verder verduurzamen. Via 2eBedrijf, waar ik mee samenwerk, ben ik gevraagd om de officemanager gedurende een periode van zwangerschapsverlof te vervangen.

Evangelisch Werkverband (december 2016 – oktober 2019)
Mijn werkzaamheden: procesmanager, ondersteuning werkgroepen, coördinatie bij EW-cursussen, begeleiding bij sollicitatieprocedure, interim-teamcoördinator.

Officemanager bij St. Fonds Opleiding en Ontwikkeling in de boekhandel en kantoorvakhandel (oktober 2016 – januari 2017)
Het voorbereiden en afhandelen van de facturering 2016.

Voorzitter Stichting de Fontein in Hattem (2005 – 2010)
De Fontein is een evangelische boekwinkel in de winkelstraat van Hattem.

Kamer van Koophandel, directiesecretaresse (2000 – 2013)
Milieucommissie, St. KIZ, de Maatschappij Zwolle e.o., agenda- en e-mailbeheer, archiefbeheer, ondersteuning bestuur Regio Zwolle, regiocommissie, adjunct-directeur en directeur.

Voorzitter OR KvK Oost Nederland (2011 – 2013)