Ervaring

Lopende opdrachten:

Personal assistant van Erik Dannenberg (vanaf mei 2015)
Erik combineert het ondernemerschap met het bestuurder-zijn. Een aantal bijzaken laat hij graag aan mij over.

Erik heeft behoefte aan iemand die allerlei regelzaken rond dat ondernemerschap en bestuurder-zijn van hem overneemt: contact en acties die te maken hebben met spreekbeurten/presentaties, de facturering, declaraties en administratie, vergaderdocumenten als een pdf-bestand met inhoudsopgave in zijn digitale termijnmap, website bijhouden, check e-mailbox en final check agenda.

K4 Architeten BNA – Emmeloord (vanaf februari 2018)
Dirk Klaver heeft mij gevraagd om ondersteuning te bieden bij de administratieve processen op zijn kantoor. Centraal staat daarbij de ‘puntjes op de i’, controleren en zorgen dat zaken niet tussen wal en schip raken.

Procesmanager Evangelisch Werkverband (vanaf september 2018)
Ik ben gevraagd voor twee processen:

  1. de livegang van de nieuwe website in voorjaar 2019;
  2. de werkgroep Toerusting ondersteunen bij het ontwikkelen van een passende werkwijze, het leggen van focus en het updaten van vorm en inhoud van de cursussen.

Directiesecretariaat Evangelisch Werkverband (augustus 2017- september 2018)
Verrassend om opnieuw gevraagd te worden! Mijn taak is nu extra handen bieden bij de werkzaamheden van het directiesecretariaat. Dit is nodig door een toename en uitbreiding van werkzaamheden.

Werkzaamheden: procesmanager nieuwe website, coördinatie bij EW-cursussen, begeleiding bij sollicatieprocedure en andere voorkomende werkzaamheden.

Notulist (vanaf 2015)
Ik notuleer regelmatig of op afroep vergaderingen: St. PCPO De Meent gemeente Elburg, Bionext Nederland, BV Fabriek voor Diastatische producten, Evangelisch Werkverband en via 2eBEdrijf : St. Podia Harderwijk,  Regio Noord-Veluwe (RNV) (november 2015-december 2017), RvA Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland (oktober-december 2015) .

Bestuurlijk:

Voorzitter bestuur CBMC (bestuurder vanaf maart 2016)
CBMC is een missionaire beweging van en voor ondernemers en zakenmensen in Nederland. Het is een wereldwijde organisatie en bestaat in Nederland sinds 1956. De missie van CBMC is zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, te volgen en te verkondigen.

Afgehandelde opdrachten of loondienstverband:

Interim teamcoördinator EW (december 2016 – maart 2017)
Het EW is een vernieuwingsbeweging vanuit de protestantse kerk. De vernieuwing zit met name in de aandacht voor de persoon en het werk van de heilige Geest. Het team bestaat uit medewerkers en vrijwilligers.  Het EW organiseert diverse events zoals een theologenconferentie, There is more (TiM) conferenties en een Vernieuwingsfestival. Maar het EW geeft ook boeken uit zoals de liedbundel Hemelhoog en een 50 dagen boekje van Pasen naar Pinksteren.

Mijn taak was gericht op verbinden en coördineren bij de events, de PR, de algehele organisatie en tussen medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast creëerde ik als directiesecretaresse zuurstof voor de directeur, Hans Maat, door hem bijzaken uit handen te nemen.

Officemanager bij St. Fonds Opleiding en Ontwikkeling in de boekhandel en kantoorvakhandel (oktober – december 2016)
Deze stichting is in 2014 opgericht om opleiding en ontwikkeling in de boekhandel en boekvakhandel te bevorderen. De oprichters zijn Koninklijke Boekverkopersbond, Novaka Organisatie Kantoorvakhandel en C.N.V. Dienstenbond (nu CNV Vakmensen). Vanuit het fonds wordt subsidie verstrekt voor opleiding en ontwikkeling in de genoemde branches. Ondernemingen in die branches dragen jaarlijks naar rato bij aan het fonds. Op hun beurt kunnen zij zelf of voor hun personeel weer gebruik maken van het fonds door subsidie aan te vragen voor het volgen van bepaalde opleidingen. Mijn taak als officemanager was het voorbereiden en afhandelen van de facturering 2016.

Voorzitter OR KvK Oost Nederland (2011 – 2013)
Ik was samen met de andere OR-leden hoofdzakelijk bezig met de gevolgen voor KvK Oost Nederland van de reorganisatie binnen de hele KvK.

directiesecretaresse (2000 – 2013)
Notuleren van vergaderingen, ondersteuning bij projecten (Milieucommissie, St. KIZ, de Maatschappij Zwolle e.o.), agenda- en e-mailbeheer, archiefbeheer. Ik bood ondersteuning aan bestuur KvK Regio Zwolle en een-op-een ondersteuning aan adjunct-directeur en directeur.

voorzitter Stichting de Fontein in Hattem (2005 – 2010)
De Fontein is een evangelische boekwinkel in de winkelstraat van Hattem.

Tips om overzicht te houden over uw mailbox