Ervaring

Notulist (vanaf 2015)
Ik notuleer regelmatig vergaderingen: BV Fabriek voor Diasatische producten, St. EW, Regio Noord-Veluwe (RNV) (november 2015-december 2017), RvA Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland (oktober-december 2015) .

K4 Architeten BNA – Emmeloord (vanaf februari 2018)
Dirk Klaver heeft mij gevraagd om ondersteuning te bieden bij de administratieve processen op zijn kantoor. Centraal staat daarbij de ‘puntjes op de i’, controleren en zorgen dat zaken niet tussen wal en schip raken.

Directiesecretariaat EW (vanaf augustus 2017)
Verrassend om opnieuw gevraagd te worden! Mijn taak is nu extra handen bieden bij de werkzaamheden van het directiesecretariaat. Dit is nodig door een toename en uitbreiding van werkzaamheden en tijdelijke afwezigheid van een van de secretaresses.

Werkzaamheden:ondersteuning ds. Jelle de Kok, het in kaart brengen van de partners van het EW (wie zijn zij, waarom partner en welke behoeftes leven er), coördinatie bij EW-cursussen, de implementatie AVG en begeleiding sollicitatieprocedure.

Personal assistant van Erik Dannenberg (vanaf mei 2015)
Erik combineert het ondernemerschap met het bestuurder-zijn. Een aantal bijzaken laat hij graag aan mij over.

Erik heeft behoefte aan iemand die allerlei regelzaken rond dat ondernemerschap en bestuurder-zijn van hem overneemt: acties die te maken hebben met spreekbeurten/presentaties, de facturering, declaraties en administratie, vergaderdocumenten als een pdf-bestand met inhoudsopgave in zijn digitale termijnmap, website bijhouden, check e-mailbox en laatste check agenda.

Secretaris/a.i. voorzitter bestuur CBMC (vanaf maart 2016)
CBMC is een missionaire beweging van en voor ondernemers en zakenmensen in Nederland. Het is een wereldwijde organisatie en bestaat in Nederland sinds 1956. De missie van CBMC is zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, te volgen en te verkondigen.

Voorzitter stuurgroep zakenvrouwen CBMC (april 2013 – december 2016)
Twee keer per jaar organiseren we een event gericht op de zakenvrouw. We bieden een moment om even uit de drukke business te stappen: opbouwend, bemoedigend, ontspannend. Centraal staat steeds hoe je als christen-zakenvrouw jouw identiteit tot uiting brengt (of kunt brengen) in jouw onderneming of bij het zakendoen.

Ik neem het voortouw bij de organisatie van deze events. Samen met andere christen-zakenvrouwen maken we een programma dat het tot een moment maakt dat er uit springt en in de herinnering blijft hangen.

Interim teamcoördinator EW (december 2016 – maart 2017)
Het EW is een vernieuwingsbeweging vanuit de protestantse kerk. De vernieuwing zit met name in de aandacht voor de persoon en het werk van de heilige Geest. Het team bestaat uit medewerkers en vrijwilligers.  Het EW organiseert diverse events zoals een theologenconferentie, There is more (TiM) conferenties en een Vernieuwingsfestival. Maar het EW geeft ook boeken uit zoals de liedbundel Hemelhoog en een 50 dagen boekje van Pasen naar Pinksteren.

Mijn taak is gericht verbinden en coördineren bij de events, de PR, de algehele organisatie en tussen medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast creëer ik als directiesecretaresse zuurstof voor de directeur, Hans Maat, door hem bijzaken uit handen te nemen.

Officemanager bij St. Fonds Opleiding en Ontwikkeling in de boekhandel en kantoorvakhandel (oktober – december 2016)
Deze stichting is in 2014 opgericht om opleiding en ontwikkeling in de boekhandel en boekvakhandel te bevorderen. De oprichters zijn Koninklijke Boekverkopersbond, Novaka Organisatie Kantoorvakhandel en C.N.V. Dienstenbond (nu CNV Vakmensen). Vanuit het fonds wordt subsidie verstrekt voor opleiding en ontwikkeling in de genoemde branches. Ondernemingen in die branches dragen jaarlijks naar rato bij aan het fonds. Op hun beurt kunnen zij zelf of voor hun personeel weer gebruik maken van het fonds door subsidie aan te vragen voor het volgen van bepaalde opleidingen.

Mijn taak als officemanager voor de komende maanden is het voorbereiden en afhandelen van de facturering 2016.

Voorzitter OR KvK Oost Nederland (2011 – 2013)
Ik was samen met de andere OR-leden hoofdzakelijk bezig met de gevolgen voor KvK Oost Nederland van de reorganisatie binnen de hele KvK.

directiesecretaresse (2000 – 2013)
Notuleren van vergaderingen, ondersteuning bij projecten (Milieucommissie, St. KIZ, de Maatschappij Zwolle e.o.), agenda- en e-mailbeheer, archiefbeheer. Ik bood ondersteuning aan bestuur KvK Regio Zwolle en een-op-een ondersteuning aan adjunct-directeur en directeur.

voorzitter Stichting de Fontein in Hattem (2005 – 2010)
De Fontein is een evangelische boekwinkel in de winkelstraat van Hattem.

Ik gaf samen met de andere bestuursleden sturing aan het proces van uitbreiding van de winkel en het verder opzetten van de stichting.

Tips om overzicht te houden over uw mailbox