Voorwaarden

Heldere afspraken

Als opdrachtnemer hou ik van heldere afspraken. Ook dat creëert zuurstof. Op mijn aanbieding zijn algemene voorwaarden van toepassing. U treft ze hier aan. Voordat ik een offerte uitbreng bespreken we uw wensen en mijn mogelijkheden.

Werkgebied en locatie

Mijn werkgebied ligt in de regio Zwolle en op de Noord-Veluwe. Zijn de uit te voeren werkzaamheden niet afhankelijk van een locatie, dan werk ik vanuit huis. Is dat wel zo, dan voer ik de werkzaamheden bij u op locatie uit. Ik verwacht in dat geval een werkplek die voldoet aan de juiste arbo-eisen. De afspraak die we maken over de locatie wordt opgenomen in de offerte.

Uurtarief

Ik werk met een uurtarief of een bedrag per dagdeel. Beide is exclusief btw en exclusief reiskosten. Dit factureer ik achteraf per maand.

Projecttarief

Bij projectondersteuning of de organisatie van een evenement, vergadering of bijeenkomst reken ik een totaalbedrag, ook exclusief btw, maar inclusief reiskosten. Van dit totaalbedrag breng ik 75% als voorschot in rekening en na de evaluatie de resterende 25% van het totaalbedrag.

Afspraken vastleggen

Nadat u akkoord bent met de offerte worden de gemaakte afspraken vastgelegd en ontvangt u een ondertekend exemplaar retour.