Communicatie: is er verbinding?

Coby Hollander, de Hollandse ProfessionalVerbinding?

Als iemand wat tegen je zegt, luister je. Maar luisteren kan moeilijk zijn. Het vraagt om verbinding. Verbinding door aandacht te geven aan wat ik hoor: wat betekent het wat er gezegd wordt en wat betekent het voor mij en wat is mijn reactie, moet/wil ik reageren?
Tweerichtingsverkeer in woorden: communicatie van zender naar ontvanger. Met dit verschil ten opzichte van het tweerichtingsverkeer in ons wegenstelsel, dat het tweerichtingsverkeer in woorden niet langs elkaar heen gaat, maar elkaar op één en dezelfde baan raakt, bij elkaar komt. En dus verbinding maakt. Daar is een actieve houding van de zenden én de ontvanger voor nodig.

Communicatie

De Dikke van Dale zegt dat communicatie een ‘uitwisseling van informatie’ is. Wikipedia spreekt van ‘iets gemeenschappelijk maken’. En het etymologisch woordenboek meldt dat het woord in de oude betekenis ‘overleg, onderhandeling’ betekent. Dat sluit wel aan op de uitleg in Wikipedia.
Ik vind dat in het ‘iets gemeenschappelijk maken’ en ‘onderhandeling’ het verbinding leggen aanwezig is. Er is een gemeenschappelijk midden, waar het belang van de zender en de ontvanger bij elkaar komen, daar wordt de verbinding gemaakt. En dat is in mijn ogen ook het doel van communicatie.

Interne communicatie

Maar de betekenis van ‘uitwisseling van informatie’ heeft wel een bredere richting dan alleen in woorden. Ik vind dat uitwisseling van informatie ook gebeurt door muziek, door de natuur, door stilte, door gedrag. Interessant om over door te bomen op een verjaardagsborrel of tijdens een gezellige maaltijd.
Ik beperk me nu tot de uitwisseling van woorden. Specifieker nog tot communicatie binnen een onderneming of organisatie. Interne communicatie genoemd.

Communicatie is inzicht, aandacht en tijd

Een verbale boodschap zenden kan iedereen, maar echt communiceren vraagt om meer. Het is van groot belang dat woorden overwogen gekozen worden. Wat wil je er mee zeggen? En wie is degene die jouw woorden, jouw bericht, gaat ontvangen?

Het wat, hoe, wanneer en wie vragen om inzicht, aandacht en tijd. Door daar zorgvuldig mee om te gaan neem je de ontvanger van je bericht ook serieus. Je zegt niet zo maar iets tussen neus en lippen door, maar hebt nagedacht over het bericht dat je gaat brengen.

Leidraad

Deze stappen kun je zien als leidraad voor een goede voorbereiding:
1. Wat is het bericht dat je wilt brengen: een positief of een negatief bericht?;
2. Wie ga je informeren of moeten er geïnformeerd worden: voor wie is het bestemd;
3. Hoe ga je het bericht verwoorden: sluit met je woordkeus aan bij de doelgroep;
4. Wanneer ga je het bericht brengen: wat is een goed moment?;
5. Wie brengt het bericht?
6. Waar laat je de mensen samenkomen: binnen het bedrijf of ‘buiten de deur’?;
7. Wie gaat de vragen beantwoorden: bepaal wie en geef er voldoende gelegenheid voor.

Selectief luisteren

Naast de zender is er de ontvanger. Een goede voorbereiding bij het brengen van het bericht is het halve werk. Een gelegenheid voor vragen stellen is een must in mijn ogen. Het zou mooi zijn, als zo’n voorbereiding de garantie is dat het bericht voor 100% begrepen wordt door de ontvanger. Selectief luisteren, ook door bevooroordeeld te zijn over het bericht dat wordt gebracht, zal aan dat percentage knabbelen. Lastig, maar daar heb je mee te dealen.

Ontvangen vraagt een open houding

Als ontvanger heb ik geen passieve rol in communicatie. Een bericht doet wat met me en het roept vragen en emotie op. De vragen stel ik op de juist plek aan de juiste persoon. En de emotie wil ik daarbij niet de hoofdrol laten spelen. Zo voorkom ik dat ik verkeerde conclusies trek of maar half geïnformeerd ben.
Hoe eenvoudig is het om voor mij zelf te bepalen dat alles wat ik hoor altijd twee kanten heeft. Ik neem graag mijn verantwoordelijkheid om de hele boodschap helder te krijgen.
Ontvangen vraagt een open houding: niet bevooroordeeld, open oren en de wil om het hele bericht te horen en mijn eigen mening te vormen over het gehoorde.

Pas dan is er sprake van communicatie die ‘iets gemeenschappelijk maakt’. Er is verbinding! Het blijft een uitdaging voor zender en ontvanger.

Zuurstof in de aanbieding

Ik bied mij als de Hollandse Professional vrijblijvend aan om advies te geven over interne communicatie. Graag creëer ik op deze manier ook zuurstof!

Reageren?

Heb je een andere kijk of denk je er anders over?
Ik hoor het graag. Bel of mail me.

One thought on “Communicatie: is er verbinding?
  1. Het is jou ongetwijfeld toevertrouwd! Misschien is het leuk te weten dat communicatie ook in belangrijke mate wordt “gekleurd” door je persoonlijkheid. Het is goed te weten door welke bril jij communiceert. Die bril bepaalt nl. onbewust de manier waarop jij communiceert, waar jij je op richt en wat jij belangrijk vindt. Andere mensen hebben een andere bril, waarmee de boodschap eerst vertaalt wordt en waardoor jouw manier van communiceren niet altijd goed geïnterpreteerd wordt. Je stijl van communiceren bepaalt ook in hoge mate welke soort klanten je aantrekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *